Журнал вперше пропонує розгляд міського середовища як фронтиру - строкатого черезсмужжя етнокультурних укладів, що входять у складну взаємодію й утворюють міські ідентичності. Осягнення "духу міста" подається як методами гуманітарних наук (історії, етнографії, соціології, мистецтвознавства), так і художніми засобами.

Історико-культурологічний журнал "Фронтири міста"

Видається один раз на рік, починаючи з 2012 року, видавництвом Герда, м. Дніпро, Україна.