Грунт

Чорновол І.П. Релігія та культура на фронтирі // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. 

Автори

Чорновол І.П., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

 

Липа К.А. Теорія архітектури, містика і війна // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015.

Автори

Липа К.А., мистецтвознавець, Київ, Україна.

 

Абель Полесе. Неформальність та кордон: нотатки з електрички Одеса–Кишинів // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015.

Автори

Абель Полесе, доктор філософії, старший науковий співробітник Інституту політології Талліннського університету.

 

Идрисов Э.Ш. Астраханские ногайцы в современных процессах урбанизации // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015.

Автори

Идрисов Э.Ш., кандидат политических наук, заместитель директора Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

 

Чирук С.В. На орбіті Херсону. Старошведська колонія // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015.

Автори

Чирук С.В., аспірант кафедри історії України Дніпетровського національного університету ім. Олеся Гончара, Україна.

 

Грибовский В.В. Город Ногайск и ногайцы // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015.

Автори

Грибовский В.В., кандидат исторических наук, научный редактор альманаха "Фронтири Міста", г. Днепропетровск, Украина.

 

Пукіш В.С. Традиційні вітальні формули міського руського (українського) населення Закарпаття // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. 

Автори

Пукіш В.С., здобувач Адигейського державного університету, м. Майкоп, РФ.


Світло джерел 

Бусыгина Н.Д. Завещательная практика  в документах семейного архива Ефановых / Н.Д. Бусыгина, В.И. Лазебник, В.С. Старостин // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. 

Автори

Бусыгина Н.Д., коллекционер, член редколлегии альманаха "Фронтири Міста", г. Днепропетровск, Украина.

Лазебник В.И., начальник отдела Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого, Украина.

Старостин В.С., краевед, член редколлегии альманаха "Фронтири Міста", г. Днепропетровск, Украина.


Майдан

Чорновол І.П. Від порубіжжя до пограниччя // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. 

Автори

Чорновол І.П., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

 

Cаєнко В.М. Екзерсиси з історії середньовічних міст за Дніпровими порогами // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015.

Автори

Cаєнко В.М., пошукач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету, Україна.


Тюрин В.А. Мещанская Самара: terra incognita // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. 

Автори

Тюрин В.А., кандидат исторических наук, доцент Самарского государственного университета, РФ.

 

Слуцкий А.И. Три взгляда на историю… // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. 

Автори

Слуцкий А.И., кандидат педагогических наук, профессор, ассоциированный научный сотрудник Южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного  наследия имени Д.С. Лихачева, г. Атланта, США.

 

Харлан О.В. Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї: номінація для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Фронтири міста. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Герда, 2015.

Автори

Харлан О.В., кандидат архітектури, старший науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України.