Грунт

Щербакова Л.В. Геометрические аспекты фронтира в условиях городского пространства (на примере города астрахани) // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Щербакова Л.В., кандидат культурологии, доцент кафедры философии, истории и культурологии Астраханского государственного технического университета, г. Астрахань, РФ.

 

Чорноіваненко І.В. «Приватне» місто С.Б. Скадовського // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Чорноіваненко І.В., аспірантка кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету.

 

Старостін В.С. Столиця східного Запорожжя // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Старостін В.С., аспирант Национального горного университета, г. Днепропетровск.

 

Кобозева З.М. Жил как купец. Любил как дворянин. Умер мещанином. И все сословия склонились перед ним… // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Кобозева З.М., докторант кафедры Российской истории Самарского государственного университета, РФ.

 

Пилипчук Я.В. «Міста» Кипчацького степу: проблема типологічного означення // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Пилипчук Я.В., кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України.

 

Вікторін В.М. Етноконфесійні спільноти в російських прикордонних містах Північного Кавказу, Поволжя й Приуралля (XVIII–XX ст.) // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Вікторін В.М., кандидат історичних наук, доцент, голова Вченої ради Астраханського державного об’єднаного музею-заповідника, м. Астрахань, РФ.


Світло джерел

Чумаченко В.К. Н.Н. Канивецкий и литературные традиции кубанского фронтира // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Чумаченко В.К., кандидат филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и литературы Кубанского государственного университета культуры и искусств, председатель кубанского отделения Научного товарищества им. Т. Шевченко, г. Краснодар, РФ.


Майдан

Кочергін І.О. «Демографічне обличчя» міст Гетьманщини другої половини XVIII ст.: анфас і профіль // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Кочергін І.О., кандидат історичних наук, доцент Національного гірничого університету, м. Дніпропетровськ.

 

Викторин В.М. Высотные просторы для этнического изучения. // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Викторин В.М., кандидат исторических наук, доцент, председатель Учёного совета Астраханского государственного объединённого музеязаповедника, г. Астрахань, РФ.

 

Кобозева З.М. «Мостостроение»: Обзор второй международной научной конференции «стены и мосты - II» // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Кобозева З.М., докторант кафедры Российской истории Самарского государственного университета, РФ.

 

Сурман Ян. Рецензія на книги // Фронтири міста. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. 

Автори

Сурман Ян, PhD з історії у Віденському університеті, стипендист Leibniz-DAAD в Інституті Гердера у м. Марбург, Німеччина.