Грунт

Липа К.А. Малі міста-фортеці Поділля XVI–XVII ст.: стилістичне пограниччя і розвиток фортифікацій // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Липа К.А., мистецтвознавець, Київ, Україна.

 

Мауль В.Я. Город Игната в бунтарских представлениях российского простонародья // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Мауль В.Я. доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и экономических дисциплин Тюменского государственного нефтегазового университета, филиал в г. Нижневартовске, РФ.

 

Ивонина Л.И. Быт и статус женщин Смоленска под властью Речи Посполитой // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Ивонина Л.И. доктор исторических наук,  профессор Смоленского государственного университета, РФ.

 

Бондарь В.В. Войсковой город Екатеринодар: пространственная среда и бытовая культура населения // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Бондарь В.В. кандидат исторических наук, директор Западно-Кавказского НИИ культурного и природного наследия, государственный эксперт Министерства культуры Российской Федерации.

 

Грибовський В.В. Буза, горілка і кава в чоловічому просторі кримськотатарського міста кінця ХVIII – першої половини ХіХ ст. // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Грибовский В.В., кандидат історичних наук, редактор альманаху «Фронтири міста», докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, м. Київ, Україна.

 

Кабытов П.С., Кобозева З.М. Город фронтира и его обитатели (на примере г. Самары) // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Кабытов П.С., доктор исторических наук, профессор кафедры Российской  истории Самарского государственного университета, РФ.
Кобозева З.М., докторант кафедры Российской истории Самарского государственного университета, РФ.

 

Пригарін О.А. Ринок «7-й кілометр»: про сучасні форми торговельних практик у поліетнічному місті // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Пригарін О.А., кандидат історичних наук, доцент кафедри археології  та етнології України Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова, Україна.


Світло джерел

Малов О.В., Векленко В.О., Векленко, А.В. Картографічні джерела до історії Богородицької фортеці – Старосамарського ретраншементу // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Малов О.В., кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту загальної історії РАН, науковий співробітник Державного історичного музею, м. Москва, РФ.
Векленко В.О., науковий співробітник Інституту суспільних досліджень, м. Дніпропетровськ, Україна.
Векленко, А.В., учень КЗО «СЗШ № 97 ім. П.І. Шкідченка», м. Дніпропетровськ, Україна.

 

Андрєєв В.М. Віктор Петров та його дослідження «З фольклору правопорушників» // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Андрєєв В.М., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету, Україна.


Майдан

Грибовский В.В., Старостин В.С. Знакомый незнакомец – Днепропетровск // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Грибовский В.В., кандидат исторических наук, редактор альманаха "Фронтири міста", докторант Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины, г. Киев, Украина.
Старостин В.С., аспирант кафедры истории и политической теории  Национального горного университета,  г. Днепропетровск, Украина.

 

Константінова В.М. Про можливість зміни дати заснування міста Запоріжжя // Фронтири міста. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. 

Автори

Константінова В.М. доктор історичних наук, професор кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету, Україна.